Środą Popielcową zaczęliśmy nowy okres liturgiczny w kościele – Wielki Post…


Liturgia Słowa – 18.02.2018
I niedziela Wielkiego Postu

przejdź do czytań

(Mk 1, 12-15)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: “Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

Komentarz

Środą Popielcową zaczęliśmy nowy okres liturgiczny w kościele – Wielki Post. Każdy z nas w tym czasie znajdzie się na pustyni, gdzie będzie musiał stanąć do walki. Będzie to walka ze złem i pokusami. W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że Jezusowi służyli aniołowie. Nie był On sam, ale cały czas czuwał nad Nim Jego Ojciec. Tak samo jest z nami, przetrwamy ten okres dobrze tylko wtedy, gdy tak Jezus będziemy trwać w Miłości Bożej.

Zadanie

Postaraj się wytrwać w łasce uświęcającej przez cały Wielki Post.