W czasie Modlitwy Pańskiej zwróć uwagę na słowa: “bądź wola Twoja” – zatrzymaj się przy nich i spróbuj w tych słowach zawrzeć wszystkie prośby, które nosisz w sercu.


Liturgia Słowa – 11.02.2018
6. niedziela zwykła
Światowy Dzień Chorego

przejdź do czytań

(Mk 1, 40-45)
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: “Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić “. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: “Chcę, bądź oczyszczony”. Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Komentarz

Ewangelia ukazuje Chrystusa uzdrawiającego. Trędowaty wykazuje się ogromną determinacją, podchodzi do Jezusa z pokorą, pada na twarz i prosi:

Jeśli chcesz.

Te dwa słowa świadczą o tym, że cierpiący zgadza się z wolą Chrystusa, są wyrazem głębokiej wiary. Wobec tak silnej wiary Jezus odpowiada miłosierdziem:

Chcę, bądź oczyszczony!

Zachwyca mnie modlitwa i zaufanie trędowatego. Cud, jakiego dostąpił uzdrowiony sprawił, że nie mógł milczeć – głosił chwałę Boga.

A jaka jest moja modlitwa? Czy ja jestem otwarty na Boże natchnienie? Szczególnym symbolem tego są tak często przez nas wypowiadane słowa Modlitwy Pańskiej:

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.

Nie wymuszaj na Bogu swoich próśb, nie rozkazuj Jezusowi, by spełniał twoje marzenia. Do Niego nie musisz używać specjalnych zwrotów, pamiętaj, że jest twoim Przyjacielem, możesz powiedzieć Mu o wszystkim. Bóg odpowie na twoje modlitwy! Chciej dzisiaj uczyć się takiego zaufania i
posłuszeństwa Bogu.

Zadanie

Pójdź dzisiaj do Jezusa, jak trędowaty padnij na kolana i powiedz:

Jezu jeśli chcesz… ufam Tobie, chcę być otwarty na Twoje natchnienia, bo Cię kocham, doświadczam Twojej łaski i miłosierdzia.

W czasie Modlitwy Pańskiej zwróć uwagę na słowa:

bądź wola Twoja

– zatrzymaj się przy nich i spróbuj w tych słowach zawrzeć wszystkie prośby, które nosisz w
sercu.