Zrób dzisiaj dla siebie mały „rachunek sumienia”, w którym rozliczysz się z dobrych uczynków, jakie dokonałeś w minionym tygodniu…


Liturgia Słowa – 26.11.2017
Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata

przejdź do czytań

Mt 25,31-46
Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Komentarz

Jezus w dzisiejszej Ewangelii zapowiada nam, że gdy już zasiądzie w Królestwie Niebieskim wśród aniołów, On sam oddzieli ludzi dobrych od złych, stawiając tych pierwszych po prawej, a drugich po lewej stronie. Wtedy też zwróci się z pochwałą do dobrych, że gdy On był w potrzebie, nieśli Mu pomoc na każdy z możliwych sposobów. Zapytają oni zdziwieni, kiedy to zrobili, a Jezus odpowie że za życia postępowali godnie, dając Jego świadectwo poprzez niesienie pomocy potrzebującym, słabszym, biedniejszym. Król pozwoli wejść ludziom stojącym po prawej stronie do Królestwa Bożego.

Zwróci się wtedy do stojących po lewej z potępieniem, że nie pomogli Mu, kiedy był w potrzebie i oni nie mają tam wstępu. Ludzie źli zapytali, kiedy Jezus potrzebował ich pomocy, a oni tego nie widzieli; Odpowiedział im, że nie pomagając bliźnim, nie pomagali także Jemu, przez co będą wysłani na wieczną karę.

Zadanie

Zrób dzisiaj dla siebie mały „rachunek sumienia”, w którym rozliczysz się z dobrych uczynków, jakie dokonałeś w minionym tygodniu. Spełnij dzisiaj także minimum jeden dobry uczynek, nawet jeśli będzie to w Twoim mniemaniu coś małego, jak np. zrobienie herbaty zmęczonym rodzicom wieczorem.