Nie jest łatwo okazywać sympatię wszystkim, z którymi mamy do czynienia na co dzień.


Liturgia Słowa – 29.10.2017
XXX niedziela zwykła

przejdź do czytań

Mt 22,34-40
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Komentarz

Faryzeusze po raz kolejny chcą pochwycić Pana Jezusa na nauczaniu sprzecznym z Prawem. Tym razem pytają się Go o to, które z przykazań jest najważniejszym spośród wszystkich. Sądzili pewnie, że Jezus da się złapać w ich pułapkę, a jednak On ich zaskoczył. Stwierdził, że całe Prawo opiera się na bezgranicznej miłości do Boga oraz na traktowaniu bliźniego jak samego siebie.

Świadectwo

Przykazania, które wymienia Jezus często zostają wystawiane na próbę, kiedy szatan kusi każdego z nas. Popełnianie grzechów jest okazaniem braku miłości do Boga, ale nie oznacza to, że przez ich popełnianie jesteśmy w jego oczach skreśleni. Mamy zawsze okazję do ponownego zjednoczenia się z Nim w pełni poprzez sakrament pokuty, a później przyjęcie Komunii.

Nie jest łatwo okazywać sympatię wszystkim, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Nie wszyscy zachowują się w ten sposób, w jaki byśmy tego oczekiwali, rzadko robią to, co chcielibyśmy żeby robili. Ale czy warto pałać do nich niechęcią, czy nawet nienawiścią? Jak pokazuje nam dziś Pan Jezus, nie powinniśmy być wobec ludzi innym niż chcielibyśmy, by oni byli dla nas.