Drodzy KSM-owicze! Wyjątkowo długie tegoroczne wakacje dobiegły końca i z nowymi siłami, wypoczęci, wchodzimy w nowy rok szkolny i formacyjny. Pan Bóg lubi nas zaskakiwać i wierzę, że także w tym kolejnym roku dbania o naszą wiarę przygotował nam wiele duchowych niespodzianek.

Dziękuję Wam za wspólnie przeżyty obóz formacyjny w Rybojedzku, za to, że przez te kilka dni mogłem razem z Wami się modlić, rozmawiać, śmiać się, po prostu być. Myślę, że wszyscy czuliśmy się jedną wspólnotą, która może na sobie polegać. To był piękny i niezwykły czas działania Pana Boga w naszym życiu.

Byśmy potrafili dzielić się tym, jak umocniliśmy swoją wiarę w Rybojedzku, zachęcam Was do zaangażowania na rzecz Kościoła, a więc na rzecz samego Chrystusa, do owocnej pracy na rzecz naszej KSM-owej wspólnoty. Jesteśmy przecież „GOTÓW do drogi” :)

Tam, gdzie jesteśmy, w naszych środowiskach, propagujmy KSM, propagujmy sprawy katolickie. Szczególnym miejscem dawania świadectwa naszej wiary niech będzie szkoła. To bardzo ważne środowisko, gdzie spotykacie się ze swoimi rówieśnikami. Pokazujcie swoimi słowami i czynami, że katolik to człowiek radosny, mocno stąpający po ziemi, ze wzrokiem skierowanym ku niebu, ku Bogu.

Młodym Hufcu z 1946 r. są m.in. takie słowa:

Wyznać Chrystusa publicznie i przeciwstawić się szyderstwu z naszych świętości i uczyć religijnych nie jest rzeczą łatwą. Chlubne miano rycerzy Chrystusowych nakazuje nam występować w obronie wiary św. i moralności chrześcijańskiej. (…) Bo któż jeśli nie młodzież Chrystusowa winna starać się łamać trudności, podejmować dzieła piękne, choć trudne, osiągnąć wyższy poziom doskonałości moralnej i bronić własnej wiary św.? (…) w życiu swoim nie omijajcie rzeczy pięknych, dobrych i wielkich choćby one miały Was kosztować wiele pracy i żmudnego wysiłku. Podejmujcie je ochotnie, właśnie dlatego, że trudno.

Niech towarzyszą nam one u progu nowego roku szkolnego i formacyjnego, byśmy nie zrażali się trudnościami, ale z otwartym sercem i młodzieńczym entuzjazmem podejmowali to, co Bóg przygotował dla umocnienia naszej wiary.

Z KSM-owym GOTÓW!

Wasz Asystent,
ks. Tomasz :)