Różaniec jest modlitwą na wskroś biblijną i skoncentrowaną na Chrystusie. To nie jest żadne „klepanie paciorków”, ale kontemplacja tajemnic Bożych.


Drodzy KSM – owicze, rozpoczynamy piękny, majowy, poświęcony Matce Bożej miesiąc. Tegoroczny maj jest szczególny, ponieważ 13 maja minie dokładnie 100 lat kiedy to Matka Boża ukazała się po raz pierwszy trójce dzieci z Fatimy. Przesłanie orędzia fatimskiego jest nadal aktualne po dziś dzień. Z tej małej portugalskiej wioski nadal bije światło. Jest to światło, które ma moc rozproszyć współczesne mroki grzechu, niewiary, bezbożnictwa w nas i wokół nas.

Orędzie z Fatimy jest w swej istocie naglącym wezwaniem skierowanym do każdego z nas. Jest wezwaniem do nawrócenia, pokuty i modlitwy.

Wezwanie do pokuty jest macierzyńskie, a równocześnie mocne i stanowcze. Wezwanie do pokuty łączy się, jak zawsze, z wezwaniem do modlitwy. Zgodnie z wielowiekową tradycją Pani orędzia fatimskiego wskazuje na Różaniec, który słusznie można określić jako modlitwę Maryi. Modlitwę, w której Ona sama czuje się szczególnie zjednoczona z nami. Sama modli się z nami. Tą modlitwą różańcową zostają objęty sprawy Kościoła, stolicy św. Piotra, sprawy całego świata. Nade wszystko grzesznicy, aby się nawrócili i zbawili, a także dusze w czyśćcu. (św. Jan Paweł II)

Moi drodzy KSM-owicze, Pani orędzia fatimskiego prosi i każdego z nas o podejmowanie każdego dnia tej jakże pięknej i ważnej modlitwy jaką jest Różaniec. Ta prośba Matki Bożej powtarza się jak refren: Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny (maj); Chciałabym, abyście każdego dnia odmawiali Różaniec (czerwiec); Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać Różaniec (lipiec); Chcę, abyście nadal codziennie odmawiali Różaniec (sierpień); Odmawiajcie w dalszym ciągu Różaniec, żeby uprosić koniec wojny (wrzesień); Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać Różaniec (październik). Widać bardzo jasne i konkretne wskazania – modlić się na Różańcu codziennie.

Różaniec jest modlitwą na wskroś biblijną i skoncentrowaną na Chrystusie. To nie jest żadne „klepanie paciorków”, ale kontemplacja tajemnic Bożych. Różaniec jest modlitwą bardzo prostą, a zarazem głęboką. Jeśli komuś Różaniec wydaje się modlitwą nudną, monotonną, to s. Łucja odpowiada w taki sposób:

Kiedy spotykają się ludzie zakochani, przez całe godziny powtarzają jedno i to samo – kocham cię! Tym, czego brakuje ludziom zarzucającym Różańcowi monotonność, jest właśnie miłość; wszystko zaś, czego nie czyni się z miłości, nie ma żadnej wartości”.

Drodzy KSM-owicze, niech 100 lecie orędzia fatimskiego będzie dla nas mobilizacją do odmawiania każdego dnia tej prostej, pięknej i jakże ważnej modlitwy otwierającej na Chrystusa. Dlatego zachęcam każdego z Was – dołączcie do KSM-owej róży różańcowej. Dziesiątka Różańca to tylko 4-5 minut, a jak wiele łask możemy otrzymać my sami i ci, którzy tej modlitwy potrzebują.

Gotowi na codzienny Różaniec?