Jezus nigdy nas nie opuści!


Liturgia Słowa – 28.05.2017
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

przejdź do czytań

(Mt 28,16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Komentarz

Zgodnie z poleceniem Jezusa, dziś razem z uczniami wchodzimy na górę. Tam daje nam On misję. Każdy z nas ma jedno, choć niełatwe zadanie. Mamy nauczać wszystkich w naszym otoczeniu o Bogu, o tym jaki On jest. Tak samo jak apostołowie mamy momenty zwątpienia w to, co On chce nam przekazać. Ale nie ma się czego bać! Nie ma w co wątpić! Jezus przecież nas nigdy nie opuści, a będzie z nami w każdej chwili życia.

 

Zadanie

Sam Jezus w Ewangelii wskazuje na to, że ma władzę w niebie i na ziemi. Jest Królem. Dlatego też warto szczególnie przygotować się do dzisiejszej Mszy, by godnie przeżyć spotkanie z Nim. Przed nią przeczytać teksty liturgii słowa i zastanowić się co mówią one o naszym życiu. Przyjść wcześniej do kościoła, by się wyciszyć. Zostać chwilę dłużej i Mu podziękować za ten dar. Spraw by ta, i każda następna, niedziela była wyjątkowa!