Człowiek kształtuje naród, więc kondycja narodu zależy od wychowania, od ukształtowania go w środowisku rodzinnym.


Święty papież Jan Paweł II w swoich wypowiedziach wielokrotnie zwracał uwagę na wartość życia. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku w Nowym Targu wspomniał o prawie do życia i sile rodziny.

Prawo człowieka do życia pochodzi od Boga

Papież porównał plon wydany przez grunt do owocu miłości dwojga ludzi związanych sakramentem małżeńskim, obrazy istnień stworzonych przez Boga. Ziemię dał Stwórca człowiekowi, aby „czynił ją sobie poddaną” — i na tym panowaniu człowieka nad ziemią oparł podstawowe prawo człowieka do życia – powiedział Papież. Następnie wspominając kolejny fragment Księgi Rodzaju: „mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się z żoną swoją tak ściśle, że stają się jednym ciałem”, zaznaczył, że prawo do życia jednoznacznie wiąże się z powołaniem do małżeństwa i rodzicielstwa, ponieważ wynika z miłości małżonków, których w sakramencie jednoczy Bóg.

fot. unsplash.com

Rodzina jest podstawową wspólnotą

Życzę więc, drodzy rodacy, przy tych moich odwiedzinach, ażeby to święte prawo nie przestało kształtować życia na ziemi polskiej – powiedział św. Jan Paweł II.
Papież zdefiniował rodzinę zarówno jako główny element społeczeństwa, a także jako elementarną wspólnotę. Człowiek kształtuje naród, więc kondycja narodu zależy od wychowania, od ukształtowania go w środowisku rodzinnym. Papież Polak wspominał o potrzebie dobrych i religijnych rodzin, w których dzieci będą mogły się rozwijać i wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa oraz czerpać z przykładu rodziców.
Życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia– mówił. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka – zdecydowanie wytłumaczył. To zdanie dowodzi o tym, jak bardzo Papież dbał o życie, o to, by Polacy znali i rozumieli jego wartość. Pan Bóg jest dawcą życia, dlatego Kościół będzie zawsze stawał w jego obronie, lecz również dlatego, że jest to, jak mówił Papież, podstawowe dobro człowieka.