Powinniśmy służyć tylko Bogu, bo On da nam wszystko, czego potrzebujemy.


Liturgia Słowa – 26.02.2017
VII niedziela zwykła

przejdź do czytań

(Mt 6,24-34)
Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

Komentarz

Służba dwóm osobom na raz jest niewykonalna, jeżeli chcemy służyć w pełni. Prędzej czy później sługa zacznie być bardziej przychylny jednemu z panów, a drugiego przestanie szanować. Właśnie dlatego Pan Jezus zwraca nam na to uwagę. Wie, że jesteśmy, często nieświadomie, poddani też swoim bożkom – np. łaknieniu popularności, pieniędzy, etc., zamiast tylko Bogu. Jezus przestrzega nas przed tym. Nie mamy mieć ziemskich panów, ani też swoich skarbów tutaj (Mt 6,19), a powinniśmy służyć tylko Bogu, bo On da nam wszystko czego potrzebujemy. Ludzie mają to do siebie, że zamartwiają się o to, co będzie w przyszłości i chcą robić wszystko sami. W tym przypadku powinniśmy brać przykład ze zwierząt i roślin, które żyją tu i teraz. Są bezradne na to, co je otacza, więc są poddane całkowicie Panu Bogu. Pozwalają Mu działać.

Zadanie

Już w środę zaczyna się Wielki Post. Nie zmarnuj tego czasu! Warto, abyś przez te dni poszukał swoich bożków, tego co oddala Cię od Boga i w tym Wielkim Poście powziął walkę z tym. Poradzisz sobie bez tych rzeczy, Bóg o to zadba.