Jesteśmy podlegli Prawu Bożemu, które Kościół odczytuje i podaje wiernym.


Liturgia Słowa – 12.02.2017
VI niedziela zwykła

przejdź do czytań

(Mt 5,17-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż*. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał*, «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi*. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Komentarz

Pan Jezus przez wielu w dzisiejszych czasach nazywany jest reformatorem. Niestety te osoby zazwyczaj mają na myśli raczej liberalne wątki: Pan Jezus wyzwolił nas spod Prawa, ważna jest postawa, a nie forma oddawania czci Bogu itd. Niestety te osoby się mylą – sam Chrystus powiedział: nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Jeśli możemy mówić o Panu Jezusie jako reformatorze, możemy uczynić to tylko nazywając Go przy tym radykałem i fundamentalistą. Nie masz zabijać? – jak obrazisz innego człowieka już jesteś zabójcą. Nie masz cudzołożyć? – jak pożądliwie spojrzysz się na kogoś już jesteś cudzołożnikiem. Pan Jezus nie mówi: Prawo was nie obowiązuje – On mówi: daję wam jeszcze bardziej rygorystyczne Prawo, które nie będzie obejmowało tylko form, ale również postawę.

Czy zatem jesteśmy podlegli Prawu żydowskiemu? Nie, ale jesteśmy podlegli Prawu Bożemu, które Kościół odczytuje i podaje wiernym. A które w rzeczywistości jest bardziej rygorystyczne – jest tą wąską ścieżką, o której wspominał Zbawiciel.

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przybiera postawę, którą dziś wielu nazywa faryzeizmem. Można od nich usłyszeć: liczy się intencja, a nie forma. Ale Pan Jezus sam powiedział: dopóki niebo i ziemia nie przeminą nie zmieni się ani jedna kreska w Prawie. Jak już wspominaliśmy wcześniej, nie chodzi o Prawo żydowskie, ale o Prawo Boże, które odczytuje i ogłasza Kościół. Zatem jeśli Kościół podaje konkretną formę modlitwy (szczególnie Bożej liturgii), jest to również Prawo, któremu jesteśmy podlegli, bo zostało wypełnione przez Chrystusa Syna Bożego. „Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim”. Warto o tym pamiętać, szczególnie w tym roku pięćsetlecia herezji luterańskiej.

Świadectwo

Pan Jezus chce zawsze od nas więcej. Zawsze chce byśmy dążyli ku doskonałości – hasło „do wyższych rzeczy stworzony jestem i dla nich winienem żyć” odnosi się do nas wszystkich. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego – tłumacząc na dzisiejszy język: wasza sprawiedliwość ma być większa, niż papieża, kardynałów czy biskupów, abyście weszli do królestwa niebieskiego, do czego wszystkich zachęcam.