Jeśli będziemy się kierować tym, co Jezus nam przekazuje, czeka nas wielka nagroda. Tak wspaniała, że nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić.


Liturgia Słowa – 29.01.2017
IV niedziela zwykła

przejdź do czytań

(Mt 5,1-12a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

Komentarz

Jezus, widząc że wiele osób do Niego przychodzi, nieustannie wchodzi na górę, by każdy mógł Go usłyszeć. Jezus widzi w tym tłumie twarze każdego z nas i mówi, odnosząc się do sytuacji, które obecnie przeżywamy. Tymi błogosławieństwami daje nam, w zależności od tego co właśnie się dzieje w naszym życiu, motywację do zmiany swojego postępowania, czy umocnienie w tym, jakie wartości wyznajemy. Jeśli będziemy się kierować tym, co Jezus nam przekazuje, czeka nas wielka nagroda. Tak wspaniała, że nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić.

Zadanie

Podczas słuchania Ewangelii czy czytania Pisma Świętego warto, abyśmy nie traktowali tego Słowa jako czegoś, co już słyszeliśmy wiele razy i znamy niemalże na pamięć. Za każdym razem Bóg chce nam powiedzieć coś innego, dotrzeć do coraz to głębszych zakamarków naszego umysłu. Nie rozpraszaj się, gdy będzie czytany znany już Tobie fragment Ewangelii. Otwórz się na to Słowo. Zamknij oczy i słuchaj.