Czy potrafimy okazać naszym bliskim tak wielką miłość, w której stajemy się od nich zależni?


Liturgia Słowa – 25.12.2016
Narodzenie Pańskie

przejdź do czytań

(Łk 2,1-14)
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

Komentarz

Maryja porodziła swego pierworodnego Syna i owinęła Go w pieluszki. To zdanie to jakiś paradoks. Jeszcze lepiej obrazuje to fragment pieśni: “Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela”. Podobnie w innej pieśni: “Że którego świat nie objął wielkości/ Tego panieńskie zamknęły wnętrzności”. To niesłychane jak Bóg, który jest potężny i wszechmocny, potrafił się zniżyć.

Świadectwo

To wszystko co zrobił dla nas wzięło swój początek z miłości. Czy my potrafimy okazać naszym bliskim tak wielką miłość, w której stajemy się od nich zależni?