Dziś rozpoczynamy adwent – czas, który ma nas przygotować na przyjście Pana Jezusa. Ewangelia przypomina nam o podstawach, które są fundamentem do dobrego przygotowania.


Liturgia Słowa – 27.11.2016
I niedziela Adwentu

przejdź do czytań

(Mt 24,37-44)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Komentarz

Pan Jezus kieruje do nas następujące słowa: czuwajcie, bądźcie gotowi na moje ponowne przyjście! Przywołuje aż trzy różne obrazy, które pomagają nam tę prawdę przyswoić.

Porównując swoje przyjście do potopu, chce nam przekazać, że przyjdzie nagle, do naszego życia codziennego. Pomimo że Jego przyjście jest zapowiadane, wielu w nie nie uwierzy, aż będzie za późno.

Następnie Pan Jezus pokazuje, że Jego przyjście ma raczej charakter indywidualny: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony – może to wskazywać, że Chrystus w chwili śmierci konkretnej osoby przyjdzie do niej.

Ostatnie porównanie – do gospodarza – pokazuje nam, że skoro wiemy wcześniej o przyjściu Pana Jezusa, powinniśmy nieustannie być na nie przygotowani.

 

Świadectwo

Dzisiejsza Ewangelia wskazuje jasno, że niekoniecznie musimy być świadkami końca świata, ale każdy z nas przeżyje swój koniec świata – śmierć. I ona może przyjść na nas w każdej chwili, bez względu na wiek (swoją drogą, sam mam już kilku znajomych rówieśników, którzy żyją po tamtej stronie).

My jesteśmy KSM-owiczami, stąd do nas szczególnie powinny przemawiać słowa Pana Jezusa: bądźcie GOTÓW! Zarówno do działania, jak i na śmierć… W tym miejscu przypomina się historia z życia św. Dominika Savio: kiedy Dominik z innymi chłopakami szli grać w piłkę ks. Jan Bosco zapytał się ich, co zrobiliby, gdyby się dowiedzieli, że za godzinę ma być koniec świata. Koledzy Dominika odpowiadali: poszedłbym do spowiedzi, wróciłbym do domu przeprosić kogoś… Natomiast Dominik odpowiedział: ja bym poszedł grać w piłkę.

Żyjmy i my zawsze tak, jakby nie miało być jutra, pamiętając, że nasze czyny mają wpływ na naszą wieczność.