Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Kiedy Mu w pełni uwierzymy i zaufamy, da nam największy z darów – życie wieczne.


Liturgia Słowa – 20.12.2016
Uroczystość Chrystusa Króla

przejdź do czytań

(Łk 23,35-43)
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

Komentarz

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus pokazuje nam, że wbrew temu, co mówią niektórzy, Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Lecz nie takim, który wystawiany przez nas na próby spełnia nasze zachcianki i daje żądanych często wielkich dowodów na to, że jest Bogiem. Jest On Bogiem, który, kiedy Mu w pełni uwierzymy i zaufamy, da nam największy z darów – życie wieczne.

 

Świadectwo

Wzorem, z którym powinniśmy spędzić dzisiejszy dzień jest drugi ze złoczyńców. Warto dziś, tak jak on, będąc świadomym swojej winy i złego postępowania, znów zwrócić się ku Jezusowi. Bo wtedy Pan Jezus zrobi to, co najlepiej potrafi. Zbawi nas.