Nawet Mojżesz potrzebował wsparcia, by się nie załamać. My też jesteśmy we wspólnocie, która pomaga nam pokonywać codzienne trudności.


Liturgia Słowa – 16.10.2016
XIX niedziela zwykła

przejdź do czytań

(Wj 17,8-13)
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.

Komentarz

Dzisiejsze pierwsze czytanie zawiera receptę, która potrafi rozwiązać każdy kłopot. Trzeba ją tylko trochę wyjaśnić, żeby stała się czytelna.

Możemy postawić się w sytuacji Mojżesza przed którym staje problem – wrogie wojsko. On wysyła do walki z nim Jozuego, który w Starym Testamencie jest jakby obrazem Jezusa Chrystusa.

Jezus walczy w imieniu każdego z nas, gdy tylko Go o to poprosimy. Więc co zostaje nam? Oczywiście zaufać Mu. Jeśli się modlimy, nie rezygnujemy i nie załamujemy, On dla nas walczy i wygrywa. Gdy zaś poddajemy się zwątpieniu, doczesne troski prędzej czy później nas przytłaczają.

I jest jeszcze jeden aspekt. Mojżesz sam nie dałby rady stać cały czas niewzruszony. Potrzebował rodziny, przyjaciół, którzy go wspierali.

Świadectwo

Trudno jest być jedynym w swoim rodzaju. Podobnie z wiarą – łatwiej ją praktykować we wspólnocie niż samemu. Dlatego właśnie jesteśmy w KSM-ie – wspólne Eucharystie, adoracje, różańce… Może to właśnie dzięki nim wciąż wierzymy. Warto podziękować Bogu za tych, którzy nawet bezwiednie pomagają nam na drodze do świętości.