Będąc blisko Jezusa powinniśmy żyć Jego Ewangelią, bo tylko tam znajdziemy prawdę, która doprowadzi nas do zbawienia.


Liturgia Słowa – 18.09.2016
XXV niedziela zwykła

przejdź do czytań

(Łk 16,1-13)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie..

Komentarz

Dzisiejsza Liturgia Słowa uczy nas spojrzenia na Boga i drugiego człowieka. Jezus uczy nas, abyśmy byli dobrymi zarządcami. Tylko czyimi zarządcami mamy być? Jednym z największych darów, które możemy otrzymać od Boga jest życie i właśnie z tego jak je przeżyliśmy będziemy rozliczani. Dalej nasz Mistrz uczy nas bycia uczciwymi. Jeśli służę Bogu to całym sobą. Nie możemy dwom panom służyć! Jezus jest miłosierny, ale jest również sprawiedliwy, czego przykładem jest dzisiejsza Ewangelia. Służyć Bogu i drugiemu człowiekowi z miłością – to jest nasze zadanie.

Świadectwo

Współczesny świat jest bardzo zagoniony i bardzo zapracowany, ludzie bardzo często albo nie mają czasu na Boga, albo Go odrzucają, bo jest niemodny, staroświecki, niepasujący do dzisiejszego świata. Na szczęście jest wiele osób wierzących w Boga i dających innym świadectwo swej wiary. Jednak Jezus przestrzega nas dziś przed dwulicowością. Da się zauważyć, że pieniądze zaczynają grać coraz większą rolę, a czasem przesłaniają całe życie i rzeczywistość. Jest to szczególnie niebezpieczne, kiedy spotykamy osoby, które w kościele mają ładnie złożone rączki, a w życiu codziennym dręczą bliźnich np. w sprawach finansowych. I właśnie przed tym przestrzega nas Jezus. Będąc blisko Jezusa powinniśmy żyć Jego Ewangelią, bo tylko tam znajdziemy prawdę, która doprowadzi nas do zbawienia.