“Piłka w grze – dwu-turniej sportowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej” – to projekt, który od 6 kwietnia realizujemy przy wsparciu Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. Po co nam on i co tak właściwie daje? Jak wygląda praca przy takim projekcie?

We wrześniu ub. roku powołaliśmy do działania Diecezjalną Sekcję Projektowo-Finansową. Jak już jej sama nazwa mówi, jednym z jej celów jest pisanie i realizowanie projektów na KSM-owe inicjatywy. I tak w minionym roku formacyjnym złożone zostały trzy – na szkolenie liderów wolontariatu w ramach Szkoły Lidera, turnieje sportowe (koszykówki i futsalu) oraz Młodzieżową Akademię Dziennikarstwa. Na ten drugi znalazły się środki w Urzędzie Miasta Poznania i udało nam się pozyskać dotację.

Etap 1. Pomysł

Nie na wszystkie realizowane przez nas inicjatywy potrzebne są dodatkowe fundusze, nie każda też, realnie patrząc, są rozwojowe i atrakcyjne ze strony instytucji wspierających i dysponujących środkami na dotacje. Już na początku działania sekcji wyznaczyliśmy sobie cel, że będziemy starali się o dofinansowanie Szkoły Lidera i turniejów sportowych.

Etap 2. Potrzeby

Po co składamy projekt o dofinansowanie? Co chcemy osiągnąć i dlaczego są nam potrzebne dodatkowe fundusze? Siadając do tworzenia projektu, dogłębnie zastanawiamy się i przelewamy na papier potrzeby, które nami kierują. W przypadku turniejów sportowych były to przede wszystkim:

 • wysokie koszty wynajmowania boisk czy hal sportowych, na co wielu młodych nie jest w stanie sobie pozwolić,
 • konieczność propagowania sportu, ruchu i aktywności fizycznej w każdym wieku i formie,
 • wielopłaszczyznowy rozwój młodego człowieka – również w sferze fizycznej,
 • stworzenie przestrzeni i możliwości amatorskiego uprawiania sportu, a także zdrowej rywalizacji.

Etap 3. Adresaci i cele zadania

Konkretny projekt skierowany jest do określonej grupy adresatów. Takich również definiujemy tworząc ofertę realizacji zadania publicznego. Podobnie z celami – ogólnymi i szczegółowymi. Robimy przecież turnieje po coś!

Spisujemy także rezultaty, które zamierzamy osiągnąć, np. przeprowadzenie dwóch turniejów sportowych, stworzenie płaszczyzny do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży, popularyzacja gier zespołowych, czy zebranie odpowiednio 7- i 8-osobowych zespołów na poszczególne turnieje.

fot. T. Kasprzak

fot. T. Kasprzak

Etap 4. Działania w ramach projektu

Organizacja turnieju sportowego to nie tylko przeprowadzenie rozgrywek. Składa się na to mnóstwo zadań, które składając projekt wymieniamy, opisujemy i przydzielamy konkretnym osobom do realizacji. Zazwyczaj można je podzielić na obszary:

 • działania przygotowawczo-organizacyjne,
 • działania informacyjno-promocyjne,
 • realizacja zadania,
 • rozliczenie i podsumowanie zadania.

Wszystkie te zadania spisywane są też w harmonogramie, który docelowo ułatwia planowanie i przeprowadzanie projektu.

Etap 5. Kosztorys

Kolejnym krokiem przy składaniu oferty o dofinansowanie, jest kalkulacja przewidywanych kosztów, jakie czekają nas przy realizacji zadania publicznego. Wbrew pozorom nie jest to takie proste ;) Kompetentne i rzeczowe sporządzenie, a także zrozumienie tabelek, które składają się ze sporej liczby wierszy i kolumn (w dużej mierze wynikających z kilku poprzednich), to nie lada wyzwanie, przy których nieraz bywały długie dyskusje.

Etap 6. Doświadczenie

Przy rozpatrywaniu złożonych wniosków KSM może wygrywać również bogatym doświadczeniem. Mamy przecież za sobą kilkanaście podobnych projektów, które poprawnie zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy. Można do nich zaliczyć m.in.:

 • Mistrzostwa Polski w Siatkówce KSM w 2009 roku, organizowane we współpracy z Urzędem Miasta Poznania,
 • Latarnik kariery – projekt realizowany w 2011 roku przy dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
 • Warsztaty filmowe – projekt realizowany w 2008 roku przy dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

KSM organizuje także corocznie podobne turnieje sportowe, Wakacje z wartościami, Marsz dla Życia, a także dwukrotnie patronował projektom realizowanym przy wsparciu finansowym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – “Brykanie po dywanie” i “Kino przeciw dyskryminacji”.

Etap 7. Złożenie projektu

Od złożenia projektu do decyzji mija zazwyczaj kilkanaście dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszej oferty o dofinansowanie turniejów sportowych, podpisywaliśmy z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Poznania umowę. W tym momencie zaczyna już być poważnie, a odpowiedzialność rośnie. Sam koszt realizacji zadania jest spory – 5.845 zł.

Etap 8. Realizacja

Pierwsze rozgrywki w ramach projektu – Diecezjalny Turniej Koszykówki – odbyły się 9 kwietnia, drugie natomiast wczoraj, 28 maja. Poza dobrą zabawą, na organizatorów (w tym koordynatora projektu, którym została Agnieszka), czekało sporządzenie i podpisanie umów z sędziami, a także z wolontariuszami odpowiedzialnymi za obsługę turniejów.

Etap 9. Podsumowanie

Przed nami podsumowanie i rozliczenie projektu. Na członków sekcji, którzy włączyli się w jego tworzenie i realizację, czeka sporządzenie sprawozdania i szczegółowe rozliczenie otrzymanej dotacji. Bilans musi wyjść oczywiście na zero. Z założenia nie możemy wydać więcej niż dostaliśmy. W przypadku mniejszych nakładów z naszej strony, aby zachować procentowy udział przekazanej dotacji, nadwyżkę będziemy zwracali Urzędowi Miasta.

fot. flickr.com/kurt-b

fot. flickr.com/kurt-b

Kilka słów na koniec

Czy realizowany przez nas projekt był potrzebny? Moim zdaniem, jak najbardziej. Czy widzieliście specjalne złocenia na pucharach, które zdobywaliście, albo też złote piłki do grania? Nie, bo takie też nie było nasze założenie. Dzięki pozyskanym środkom udało się za to rozegrać drugi turniej w logistycznym centrum Poznania, zatrudnić profesjonalnych sędziów, dofinansować catering. Część funduszy została też wykorzystana na środki trwałe.

Złożenie projektu i jego realizacja to też doskonałe konkretne doświadczenie dla osób, które się w niego zaangażowały. Zdobytą wiedzę i umiejętności będziemy wykorzystywali zapewne przy kolejnych działaniach.

Chcesz także tworzyć świetne rzeczy i spróbować swoich sił przy podobnych projektach? Dołącz do Diecezjalnej Sekcji Projektowo-Finansowej!

To dobre miejsce dla każdego początkującego, który chciałby nabyć wiedzę i doświadczenie. To też świetna przestrzeń dla DINO – KSM-owiczów, którzy mogą przekazać młodym coś od siebie!