IV zasada KSM brzmi: Szanuj swą godność bądź prawy i czysty. Co ona oznacza?

Warto rozłożyć tę zasadę na czynniki pierwsze i zdefiniować poszczególne słowa. Według słownika języka polskiego PWN to między innymi:

szanować:
1. odnosić się do kogoś lub do czegoś z szacunkiem
2. przestrzegać czegoś, liczyć się z czymś
3. chronić coś przed zniszczeniem lub nadmiernym zużyciem

godność:
1. poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie
2. zaszczytne stanowisko, tytuł, zaszczytna funkcja
3. w zwrotach grzecznościowych: nazwisko

prawy:
1. szlachetny, uczciwy
2. legalny, prawowity

czysty:
1. zawierający składniki sobie tylko właściwe, z niczym niezmieszany, wolny od zniekształceń
2. zachowujący powściągliwość płciową
3. szlachetny, prawy

Jak widać, szanować swą godność oznacza odnosić się z szacunkiem, liczyć się ze sobą. W jaki sposób mamy to robić? Myślę, że na początku musimy zdać sobie sprawę z tego, ile jesteśmy warci . Pan Jezus wielokrotnie powtarza, że bardzo wiele.

Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!

– pisze św. Łukasz w swojej Ewangelii.

Poza tym zostaliśmy stworzeni na obraz Boga –

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę
(Rdz 1,27)

Nasze życie ma niesamowitą wartość, dlatego powinniśmy go chronić, powinniśmy chronić naszą godność przed zniszczeniem. Czyli przed czym?

Po pierwsze przed grzechem. Każdy grzech jest podłością, która oddala nas od Boga, a więc sprawia, że coraz mniej go przypominamy. Po drugie przed niewłaściwym postępowaniem w codziennych sytuacjach. Niszczy nas także nieskromność. Chodzi tu zarówno o tę w sferze seksualnej jak i poza nią (np. nadmierne przechwalanie się). Być czystym oznacza nie tylko „nie wchodzić w pozamałżeńskie stosunki seksualne”, ale także powstrzymywać się od myśli i od poszukiwania obrazów czy filmów związanych z niewłaściwym pojmowaniem seksualności. Czystość i prawość kojarzy mi się także z takimi pojęciami jak prawdomówność, solidność, punktualność, a przede wszystkim z posiadaniem w swoim życiu pewnych zasad, wymagań wobec samego siebie i trzymania się tego.

W dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest walczyć o poszanowanie ludzkiej godności, o prawość i czystość. Współczesna kultura dąży w całkowicie przeciwnym kierunku. Dlatego niezwykle ważne, byśmy pamiętali o IV zasadzie KSM w naszym życiu. Byśmy każdego dnia jak najlepiej ją wypełniali i pokazywali innym ludziom, że nie warto płynąć z prądem i być takim, jak świat nam nakazuje, lecz warto płynąć pod prąd. Warto walczyć o naszą godność, a także o bycie prawym i czystym. Zadanie do łatwych nie należy, jednak wierzę, że z Bożą pomocą i wstawiennictwem naszej KSM-owej patronki – bł. Karoliny wypełnimy te zadanie ;)