Drodzy KSM-owicze! I niedzielą adwentu rozpoczęliśmy przeżywanie szczególnego roku łaski, który dane nam będzie przeżywać. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, Rok Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Czeka nas szczególny rok łaski i tego czasu nie możemy przegapić ani przespać.

1050 lat temu, 14 kwietnia 966 roku, Mieszko I przyjął chrzest. Ten dzień jest uważany za początek tworzenia się państwa polskiego. Rok jubileuszowy jest dla nas okazją, by podziękować za ten wielki dar, jakim było przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka. Ten rok łaski to okazja, by powrócić do fundamentów naszej wiary, zapytać się jak ja żyję duchowością przyjętego sakramentu chrztu św. Co robię, by pogłębiać i umacniać swoją wiarę i wiarę tych, których Bóg stawia na drodze mojego życia? Ten rok jubileuszowy to okazja, by przypomnieć sobie datę naszego chrztu św. i rocznicę tego dnia obchodzić jako takie nasze małe święto wiary. To chrzest św. włączył nas we wspólnotę dzieci Bożych. To chrzest otworzył nam drogę do innych sakramentów świętych.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczęliśmy też Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Ojciec Święty pragnie nam przypomnieć, iż ilekroć uznamy swój grzech i chcemy się poprawić, to zawsze czeka na nas miłosierny Ojciec, by nam przebaczyć.

Podczas katechezy środowej 18 listopada papież Franciszek mówił:

Jubileusz oznacza otwarcie wspaniałej bramy Bożego miłosierdzia Bożego, ale także małych bram naszych kościołów, aby pozwolić Panu wejść a także wielokrotnie wyjść naszemu Panu uwięzionemu przez nasze struktury, nasz egoizm, czy wiele innych rzeczy. Pan nigdy nie wchodzi na siłę: wręcz prosi o pozwolenie by wejść, także On prosi o pozwolenie, nie wchodzi na siłę. Księga Apokalipsy mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (3,20).

Pozwólmy Panu wejść w nasze serce i życie. Tego Wam i sobie życzę w tym szczególnym roku łaski.

Z KSM-owym GOTÓW!