Pamiętajmy, dlaczego Jezus posłał apostołów w grupach. Nie żyjemy dla siebie, lecz dla Niego. Gdy będziemy mieć Boga na pierwszym miejscu, wszystko będzie na właściwym miejscu!


Liturgia Słowa – 12.07.2015
XV niedziela zwykła

Przejdź do czytań

Mk 6,7-13
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.
I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».
I mówił do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Komentarz

Dzisiejsza Ewangelia opisuje moment posłania apostołów przez Chrystusa w celu głoszenia Jego słów wśród ludu. Apostołowie otrzymali od Jezusa odpowiednie wskazówki: wyruszyć w trasę, nie zabierając prowiantu, bagaży, pieniędzy. Nic, tylko towarzysz, sandały i laska. Była to dla nich lekcja zaufania Bogu. Zaufania, że postawi na ich drodze życzliwych ludzi, którzy ich nakarmią czy odzieją w razie potrzeby; że otrzymają łaski potrzebne do wykonania powierzonego zadania. Uczniowie wyposażeni byli w jeszcze jeden, najcenniejszy element, jakim była wiara, dzięki której uzdrawiali chorych i wyrzucali złe duchy w imię Chrystusa. Zostali posłani w parach, by ludzie wiedzieli, iż nauczają w imieniu Jezusa, a nie w swoim, by w ten sposób pokazać moc Boga.

Świadectwo

Najważniejszy człowiek to ten, który w danej chwili znajduje się obok mnie. Jestem powołana, by kochać go i dostrzegać w nim Boga. Jezus stawia nam na drodze drugiego człowieka, ponieważ chce obdarzyć nas poczuciem bezpieczeństwa, przyjaźnią, miłością. Tak jak apostołowie byli posłani w celu ewangelizacji w grupach, tak i my, na drodze naszego życia, poznajemy osoby posłane przez Boga, które mają nam pomóc i być naszymi przewodnikami, wskazówkami do Niego.

Zbliża się okres formacji w Rybojedzku, a wraz z nim czas ewangelizacji. Będziemy tam we WSPÓLNOCIE OBOZOWEJ, a także w mniejszych wspólnotach – ZASTĘPACH. Bóg stworzył dla nas przestrzeń, w której możemy rozwijać się duchowo, a także pomnażać wiarę innych. Pamiętajmy jednak, dlaczego Jezus posłał apostołów w grupach. Nie żyjemy dla siebie, lecz dla Niego. Gdy będziemy mieć Boga na pierwszym miejscu, wszystko będzie na właściwym miejscu!