Drodzy KSM-owicze!

W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego rozpoczynamy kolejny miesiąc. Misją Kościoła jest zanurzać cały świat w Bogu, aby został oczyszczony ze zła, oczyszczony z dziwnie rozumianego “postępu”, zakładającego Jego odrzucenie.

Misją Kościoła jest zbawić każdego z nas. Każdy z nas w momencie swojego chrztu został zanurzony w Bogu. Żyć duchowością sakramentu chrztu to wciąż odkrywanie na nowo tego niezwykłego zaproszenia, tej niezwykłej tajemnicy bycia zanurzonym w Bogu.

Moi drodzy, zastanówmy się jak to zanurzenie w Bogu wpływa na nasze codzienne życie. Bycie blisko Boga, bycie człowiekiem wierzącym… Obok darów, przywilejów jak choćby uczestnictwo w sakramentach świętych, radości z przyjmowania Jezusa do swojego serca, radości z otrzymywania rozgrzeszenia w imię Ojca i Syna i Ducha św. – mamy też pewne obowiązki, zobowiązania wypływające z bycia zanurzonym w Bogu.

Papież Franciszek naucza:

Wszyscy powinniśmy o to prosić: Panie, daj nam chrześcijańska tożsamość, tę, którą Ty miałeś. Daj nam Twojego Ducha. Daj nam Twój sposób myślenia, słuchania, mówienia. Panie, daj nam namaszczenie Ducha Świętego.

Ciekawe określenie papieża – chrześcijańska tożsamość. Zakłada, że to, co chrześcijańskie, to, co katolickie, winno mnie przenikać, powinienem w tym duchu starać się żyć. Nie ma w tym nic wstydliwego, zacofanego ani średniowiecznego. Moi drodzy, nasza święta katolicka wiara to nie średniowiecze.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Te słowa, te Osoby Trójcy Świętej, towarzyszą nam każdego dnia, ilekroć czynimy znak krzyża świętego. Naszym powołaniem jest życie ku chwale Boga, który obdarzył nas bezcennym darem życia, dlatego miejmy czas na życie. Będziemy je mieli, gdy będziemy mieli czas na Boga. Bóg objawił nam swoje imię byśmy Go wzywali. To w Nim szukamy naszego ratunku, ku Niemu kierujemy nasze nadzieje, nasze życie.

W imię Boga miejmy czas na życie.

Z KSM-owym GOTÓW!