Drodzy KSM-owicze!

Rozpoczynamy szczególny czas jakim jest Wielki Post. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki napisał na swoim profilu na facebooku, że Wielki Post – to czas dojrzałych decyzji z pomocą którego winniśmy skierować nasze serca ku horyzontom łaski. Otwierajmy nasze serca na morze łaski, które w tym niezwykłym, pięknym, ale i wymagającym dla nas czasie Pan nam przygotował.

Wielki Post służy umocnieniu naszej wiary. Poczujmy, że rozpoczął się czas inny niż reszta dni w ciągu roku, czas uważniejszego wsłuchiwania się w Boże Słowo, czas naszej żarliwszej modlitwy i podjęcia wyrzeczeń. Poczujmy, że rozpoczął się czas pochylania nad ostatnimi godzinami Jezusa na ziemi.

Zachęcam Was z całego serca, byście w tym szczególnym okresie liturgicznym znaleźli czas na udział w nabożeństwach pasyjnych: Gorzkich Żalach oraz Drodze Krzyżowej. Jestem pewien, że dzięki temu lepiej wykorzystamy rozpoczynający się dziś Wielki Post.

Okres Wielkiego Postu skłania nas zawsze do intensywniejszej i żarliwszej modlitwy. Drodzy KSM-owicze, patrząc na to, co się dzieje w naszej umiłowanej Ojczyźnie (mam na myśli szczególnie walkę z katolickimi wartościami, wprowadzanie pigułki wczesnoporonnej, walkę z rodziną opartą na związku mężczyzny i kobiety, in vitro itp.), w tym szczególnym roku podwójnych wyborów chciałbym Was prosić o modlitwę za wszystkich naszych rodaków o dobre wybory. Módlmy się o dobre zmiany tak potrzebne naszej Ojczyźnie, niech Naród wybierze ludzi sumienia, którzy kierują się w swoim życiu wartościami takimi jak Bóg, Honor, Ojczyna, a nie tylko udają, że są im one bliskie. Niech okres Wielkiego Postu zmobilizuje nas jeszcze bardziej do modlitwy za Ojczyznę. Każdego dnia w tej intencji pomódlmy się modlitwą Pod Twoją obronę i na końcu Królowo Polski módl się za nami.

Znana piosenkarka nie ukrywająca swojej wiary, Natalia Niemen, powiedziała ostatnio bardzo piękne i ważne słowa: I pamiętajcie, człowiek bez Jezusa Chrystusa w sercu zawsze będzie na straconej pozycji. Chrystusa w sercu wam życzę.

Niech Chrystus trwa w naszych sercach. Owocnego przeżycia Wielkiego Postu!

Z KSM-owym GOTÓW!