Dziś wielka lekcja zaufania Bogu. Izraelici idą przez pustynie. Może Ty także idziesz? A więc jest to lekcja dla Ciebie… Słowo dla Ciebie.


Liturgia Słowa – 14.09.2014
XIV niedziela zwykła
Święto Podwyższenia Krzyża Św.

Przejdź do czytań

Słowo

(Lb 21,4b-9)
W owych dniach podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.

(J 3, 14-17)
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Komentarz

Dziś wielka lekcja zaufania Bogu. Izraelici idą przez pustynię. Nie ukrywajmy, pustynia to nic przyjemnego – słońce, piasek, wysoka temperatura, otwarta przestrzeń, brak schronienia, brak widoków na dojście do celu. Tracą cierpliwość, narzekają, zadają trudne pytania, wątpią… I wydaje się, że Pan zsyła jeszcze większe cierpienie w postaci węży, które niosły śmierć. Co one oznaczają? Próbę? Być może. Na pewno stały się szansą do nawrócenia, czyli skierowania w stronę Pana Boga. Są krzyżem, który trzeba unieść. Pan nie usuwa węży, choć tak byłoby najłatwiej. Daje miedzianego węża, symbol przyszłego odkupienia w Chrystusie. Każdy, kto odniesie swoje ukąszenie, swój upadek, swój krzyż, swoje cierpienie do Niego, zostanie uratowany. Zbawienie jest w Jezusie!

Świadectwo

NAPISZ JE SAM…  dziś… na Twojej pustyni…