Tym razem Liturgia Słowa już bardzo wyraźnie prowadzi nas w klimat Ducha Świętego. Podczas bierzmowania nałożenie biskupich rąk nie wywiera na nas jakiś namacalnych, dostrzegalnych gołym okiem znaków. Jednak dziś sądzę, że to jest najpiękniejszy prezent jaki człowiek może dostać…


Liturgia Słowa – 25.05.2014
VI niedziela wielkanocna

przejdź do czytań

Słowo

(Dz 8, 14-16)
Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

(J 14, 15-18)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami.

Komentarz

Modlitwa Apostołów w Kościele pierwszych chrześcijan wiele znaczy. Wszyscy w Samarii czekają właśnie na nich. Przybywają najlepsi… Piotr i Jan. Nowo ochrzczonym już nie wystarcza przyjęte z wiarą słowo Boże. Chcą czegoś więcej. Piękny jest gest nałożenia rąk. Ma on wielorakie znaczenia. W Starym Testamencie mamy do czynienia z nałożeniem rąk na głowę zwierzęcia składanego w ofierze (Kpł 16,21). Innym razem Pismo mówi o symbolu błogosławieństwa (Rdz 48,9.13-14). W Księdze Powtórzonego Prawa (34, 9) czytamy: Jozue, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce. Można domyślić się tutaj symbolicznego znaczenia tego gestu jako przekazania łaski Bożej. I wreszcie Nowy Testament – zupełna nowość… inny Pocieszyciel, który jest z nami na zawsze! Powiedział Ci, ktoś kiedyś, że będzie z Tobą zawsze i na zawsze? Na usta ciśnie się tylko „ale mega!”.

Świadectwo

Działanie Ducha Pocieszyciela w moim życiu… Nauczanie Kościoła mówi, że Duch Święty w sposób szczególny obecny jest w każdym sakramencie. Wracam oczywiście do dnia mojego bierzmowania –  pozornie zwykły dzień. Pamiętam, że było słonecznie, ale bardzo wietrznie. Nałożenie biskupich rąk nie wywarło na mnie jakiś namacalnych, dostrzegalnych gołym okiem znaków. Jednak dziś sądzę, że to jest najpiękniejszy prezent, jaki człowiek może dostać – 7 darów… wyciąganych przez Boga w najodpowiedniejszych momentach Twojego życia. Nie dostaje się ich wszystkich na raz. Dostajesz ducha męstwa, kiedy jedziesz ewangelizować na Przystanek Jezus. Ducha mądrości i rozumu, jak zlecają ci napisanie konspektu na obóz w Rybojedzku. Duch pobożności i umiejętności jest ci dany, jak znowu upadasz z powodu tego samego grzechu. Dziś wypada napisać: Chwała Panu za biskupa Grzegorza, który, jak Apostołowie, modlił się za mnie, abym mogła otrzymać Ducha Świętego!