Drodzy KSM-owicze! W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Ojciec Święty Franciszek wydał adhortację apostolską Evangelium gaudium (Radość Ewangelii) o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie.

Dokument ten jest zwieńczeniem Synodu Biskupów pod hasłem Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, który odbył się w Rzymie w listopadzie 2012 roku. Bardzo Was zachęcam byście sięgnęli po ten dokument, gdyż jest bardzo wyjątkowy, ma charakter bardzo osobisty i widać głęboką wiarę papieża Franciszka. Zawiera programowe założenia obecnego pontyfikatu oraz wizję Kościoła i współczesnego świata, która jest obecna w sercu Ojca Świętego Franciszka.

RADOŚĆ EWANGELII napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość. (Evangelium gaudium, 1)

Już pierwsze słowa tego dokumentu ukazują, z czym winno być związane głoszenie Ewangelii, dzielenie się swoją wiarą. Papież podkreśla, jak ważna jest nasza radość wynikająca ze spotkania z Chrystusem.

Franciszek przypomina też słowa swojego Poprzednika, który w encyklice Deus caritas est napisał:

U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie.

Niech spotykanie żywego Jezusa w naszym codziennym życiu będzie źródłem naszej radości i motywuje nas do głoszenia Ewangelii współczesnemu światu.

Z KSM-owym GOTÓW!