Pierwsze przyrzeczenie…

22 listopada 1998 roku, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – dzień o wymiarze historycznym… Po raz pierwszy po ponad 45 latach, w katedrze poznańskiej, 168 kandydatów złożyło swoje przyrzeczenie:

Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Mszę Świętą w ten szczególny dzień sprawował JE Ks. Arcybiskup Juliusz Paetz – Metropolita Poznański. Podczas tej Eucharystii nastąpiło przekazanie, przez seniorki KSMŻ, historycznego sztandaru w ręce delegacji młodych KSM-owiczów.

Wigilia w KSM

Wigilia 1997, fot. archiwum KSM

Nowy, stały Zarząd

Dnia 6 marca roku 1999 w Auli, w której się w tej chwili znajdujemy, odbył się Zjazd Diecezjalny połączony z wyborami Zarządu Diecezjalnego. W tajnym głosowaniu wyłoniono nowy Zarząd Diecezjalny KSM oraz Diecezjalną Komisję Rewizyjną. Kilka dni później Ks. Arcybiskup mianował Jarosława Kocika na prezesa KSM AP. Piastuje on urząd do 2001 roku, a po nim funkcję tę obejmuje Małgorzata Świergiel. Taki stan rzeczy trwa do dziś.

Od samego początku KSM chce aktywnie zaistnieć w archidiecezji i w całej Polsce. Wszak jesteśmy spadkobiercami wielu wspaniałych KSM-owskich tradycji. Oprócz swoistej promocji KSM-u w postaci spotkań, dyskusji, warsztatów i najróżniejszych zabaw (sylwestrowych, karnawałowych, adrzejkowych itp.), młodzi pragną ożywiać w narodzie ducha pobożności, patriotyzmu, a nade wszystko miłości do Chrystusa i Kościoła.

Wiele oddziałów organizuje wieczornice patriotyczne, upamiętniające wielkie wydarzenia z historii naszej Ojczyzny. KSM-owicze spotykają się też wraz ze społecznością poznańską u stóp “Poznańkich Krzyży”, przy okazji szczególnych rocznic narodowych i ważnych wydarzeń.

Ruszają też edycje wielkich turniejów sportowych, w których biorą udział nie tylko KSM-owicze. Swarzędz – umiłował piłkę nożną, Opalenica i Kościan – piłkę siatkową. Takie zabawy sportowe integrują młodzież, uczą ducha zdrowej rywalizacji i przyczyniają się do kształtowania charakteru. Ileż prawdy jest w starożytnej maksymie: „W zdrowym ciele zdrowy duch!”.

Młodzież spotyka się także na wspólnych rajdach rowerowych po Mazurach, Kielecczyźnie i po Pojezierzu Pomorskim oraz na spływach kajakowych w Białej.

Od trzech lat nadnotecka wioska gromadzi latem dziesiątki młodych KSM-owiczów i kandydatów. Organizowane są także rekolekcje w Marianówce, Poroninie oraz Luboniu i Gostyniu. Takie dni są cudownym lekarstwem na bolączki dzisiejszego świata: samotność, pośpiech, konsumpcyjny tryb życia. Tutaj młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży nabiera duchowych sił do aktywnej działalności w świecie.

Duchowo-ascetyczne zmagania toczą się także w organizowanych przez KSM-owiczów pielgrzymkach… Tych nie tak odległych, jak choćby do Tulec, czy też nieco dalszych, jak pielgrzymki (już nie piesze) do Krakowa (na spotkanie z Ojcem Św. w 1999 roku), czy do Rzymu (na Światowy dzień Młodzieży).

Rodzi się potrzeba stworzenia materiałów, z których mogliby korzystać prezesi, animatorzy, czy nawet asystenci na spotkaniach formacyjnych KSM-owiczów. W Roku Jubileuszowym zostaje wydany pierwszy podręcznik formacyjny dla KSM-u w naszej archidiecezji. Materiały powstają w oparciu o adhortację apostolską Ojca Świętego Jana Pawła II Christifideles laici oraz Dekret o apostolstwie świeckich Soboru Watykańskiego II.

Wkrótce zostają wydane przez poznańskich KSM-owiczów i inne materiały formacyjne. Wśród nich znajduje się modlitewnik, zawierający nie tylko modlitwy Liturgii Godzin, ale także wspaniałe modlitwy do naszych Patronów: św. Stanisława i błogosławionej Karoliny.

Młodzież należąca do KSM-u przygotowuje też czuwania wielkopolskich maturzystów na Jasnej Górze oraz Drogę Krzyżową ulicami Poznania. Spotyka się na roratach dla KSM-owiczów oraz na diecezjalnych spotkaniach młodych w Niedzielę Palmową w kościele katedralnym. Dla swoich członków od dwóch latach organizuje szkołę liderów, w której udział wzięło już 65 członków.