Przemówienie druhny Joli Brandyk – pełniącej funkcję Sekretarza Zarządu Diecezjalnego KSM Archidiecezji Poznańskiej II kadencji, odbywającą w tej chwili postulat w zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo oraz Jana Kubiaka – prezesa poznańskiego Oddziału KSM przy parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi, wygłoszone podczas “Dnia Seniora” 26.06.2002 roku. Opracowali Jolanta i Piotr Marchewkowie.


Mówią o nas, młodzieży przełomu XX i XXI wieku, że jesteśmy pokoleniem Mc Donald’sów, Big Brotherów i Teleekspresów. I pewnie się nie mylą. Coś w tym jest. Zachwycamy się tym, czym nas karmi telewizja i tym, co nazwać by można zachodnim stylem życia. “Dużo i szybko”. Tak chyba można streścić przełom ostatnich tysiącleci. Nie tak było, jak słyszeliśmy, przed laty.

Ale zastanawiamy się, czy taki uproszczony osąd nie jest krzywdzący dla współczesnego “pokolenia Kolumbów”? Tak! Nie boję się nazywać współczesnych młodych Polaków tym zaszczytnym i jednocześnie zobowiązującym mianem. Zwłaszcza tych, którzy pragną kontynuować dzieło rozpoczęte dawno temu, a zagłuszone chwastami ustroju politycznego…

Seniorat KSM

Seniorat KSM 1998, fot. archiwum KSM

Mimo rozwiązania organizacji, spotkania KSM-owiczów odbywały się nadal, lecz nieoficjalnie. Członków KSMM i KSMŻ łatwo było można zauważyć w parafiach. Zawsze aktywni, odpowiedzialni, szanujący kapłanów, angażujący się w działalność. To w ich sercach idea KSM-u przetrwała do czasów, gdy Polska w 1989 r. odzyskała niepodległość.

Odrodzenie i rozwój KSM

Inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży był dobrze nam znany Ks. Prałat Antoni Sołtysik, którego ojciec był KSM-owiczem i on sam, zanim wstąpił do seminarium, należał do KSMM. W ramach Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, której był członkiem, zainspirował ideę powołania do życia KSM-u. W 1990 r. odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące KSM. Było to w schronisku młodzieżowym na Śnieżnicy, służącym przed wojną m.in. Stowarzyszeniu. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu księży i młodzież z całej Polski.

Począwszy od archidiecezji krakowskiej, Stowarzyszenie zaczynało swe życie i w innych diecezjach. Konferencja Episkopatu Polski wydała dn. 10 października 1990 r. dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną, a statut zatwierdziła 30 kwietnia 1993 r.

Ojciec Święty Jan Paweł II zaakceptował reaktywowanie KSM-u. W oficjalnym przemówieniu wygłoszonym do biskupów polskich w 1993 r. powiedział m.in.:

Niezbędny środek formacji młodych stanowią organizacje i ruchy katolickie. Jest ich dzisiaj coraz więcej. Ze szczególnym zaś zadowoleniem powitałem Waszą – Drodzy Bracia – decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które ma bogatą i piękną tradycję.

Jan Paweł II KSM

Spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II 2002, fot. archiwum KSM

Do KSM-owiczów podczas ogólnopolskiej pielgrzymki do Rzymu skierował słowa, uzasadniające istnienie KSM-u:

Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM.

Dzisiaj KSM istnieje prawie we wszystkich diecezjach, liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych.

Ogólnopolskie spotkania szkoleniowo-formacyjne odbywają się co roku w “Domu Orłów” w Poroninie-Suchem, wybudowanym jeszcze przed wojną przez KSM-owiczów, zagrabionym przez władze w 1951 r. i udostępnionym Stowarzyszeniu w 1992 r.

Przejdźmy jednak do sytuacji KSM-u w naszej Archidiecezji…